Pełna księgowość

Zgodnie z zapisami ustawy o rachunkowości, obowiązek prowadzenia pełnej księgowości obejmuje osoby fizyczne, spółki cywilne i jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, których wartość przychodów za rok ubiegły wyniosła w przeliczeniu na polską walutę co najmniej równowartość 2 miliona euro.


AUDYT

pełna księgowość

Audyt ma za zadanie określić zgodność systemu zarządzania z wymogami danej firmy i jej klienta oraz z normami i zapisami prawnymi. Dobrze wykonany daje możliwość usprawnień i wyeliminowania błędów. Oferujemy następujące usługi audytorskie:

 • badanie sprawozdań finansowych podmiotów krajowych i zagranicznych z siedzibą w Polsce
 • badanie bilansu międzyokresowego i rocznego
 • przegląd ksiąg rachunkowych
 • badanie planów połączenia, podziału lub przekształcenia jednostek gospodarczych
 • nadzorowanie prowadzenia ksiąg rachunkowych
 • analizy ekonomiczne

Nasza firma zapewnia maksymalną bezstronność, wysoką jakość świadczonych usług oraz wiarygodność wyników badania.

KSIĘGOWOŚĆ

Powierzając naszej firmie księgowość mają Państwo pewność, iż dołożymy wszelkich starań, aby wszystkie czynności objęte te usługą zostały wykonane prawidłowo i bez najmniejszych zastrzeżeń.
Proponujemy:

 • prowadzenie księgowości
  • pełna księgowość
  • podatkowa książka przychodów i rozchodów
 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych
 • sporządzanie deklaracji podatkowych
 • sporządzanie sprawozdania finansowego
 • obsługę biegłych rewidentów
 • sporządzenie comiesięcznej informacji o wyniku finansowym

Powierzając naszej firmie obowiązki Głównego Księgowego zyskują Państwo gwarancję fachowości i terminowości w zakresie zleconych usług.

KADRY I PŁACE

Kadry i płace należy rozróżnić jako odrębny dział, zajmujący się przede wszystkim naliczaniem płac i obsługą kadrową. Działania wykonywane w tym zakresie muszą być zgodne z Kodeksem Pracy oraz innymi przepisami pokrewnymi.
Oferowane usługi kadrowo - płacowe obejmują:

 • sporządzanie listy płac
 • kalkulacje wynagrodzeń wynikających z zawartych różnego rodzaju umów
 • obliczanie składek ZUS i sporządzanie niezbędnych deklaracji rozliczeniowych
 • prowadzenie kartotek wynagrodzeń
 • roczne sporządzanie deklaracji pit 11

Obsługa kadrowo - płacowa powierzona naszej firmie zapewni wysoką profesjonalność wykonywanej pracy oraz poufność