Klienci

Najczęstszym sposobem pozyskiwania nowych Klientów jest nić wzajemnych kontaktów, w obrębie których usługi nasze rekomendowane są kolejnym odbiorcom jako godne polecenia ze względu na swoją wartość, zarówno pod względem merytorycznym, cenowym, jak i partnerskim.

Docieramy do naszych Klientów także poprzez działania marketingowe, internet, ogłoszenia w publikacjach prasowych.


Naszymi klientami są:

  • Spółki prawa handlowego
  • Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
  • Spółki akcyjne
  • Spółki komandytowe
  • Spółki cywilne
  • Spółki zagraniczne
  • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
  • Osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej
  • Pozostałe jednostki