Kontakt

Biuro Audytorsko - Finansowe
“SKONTO - FICADEX” SP. Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Baśniowa 3
02-349 Warszawa

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla M.St. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
nr KRS 0000101610
Kapitał Zakładowy 80 000 zł

Bank Ochrony Środowiska S.A. III O/warszawa
39 1540 1278 2001 6870 8209 0001

Tel. +48 22 668 70 95
Tel. +48 22 824 10 63
Fax. +48 22 822 38 26 w. 109
www.skonto.com.pl
skonto@skonto.com.pl