Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Prowadzenie ksiąg rachunkowych jest obowiązkiem wielu podmiotów gospodarczych. Prowadzone są na podstawie dowodów księgowych (tj. potwierdzeń wykonania określonych czynności gospodarczych) i mają na celu zorganizowanie danych dotyczących prowadzenia działalności. Dzięki nim możliwe jest monitorowanie przychodów i wydatków, szczegółowa analiza finansowa, a także planowanie polityki finansowej firmy.

prowadzenie ksiąg rachunkowych

Rodzaje zestawień

Wśród ksiąg rachunkowych znajdują się zestawienia takie jak dziennik, inwentarz, konta księgi głównej, konta ksiąg pomocniczych, zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej i inne. Dziennik ma za zadanie ująć wszystkie operacje gospodarcze w sposób chronologiczny tak, by było możliwe uzgodnienie obrotów z obrotami zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej. Konta księgi głównej, nazywane również kontami syntetycznymi, opierają się na zasadzie podwójnego zapisu. Z kolei konta ksiąg pomocniczych, czyli konta analityczne, funkcjonują zgodnie z zasadą zapisu powtarzalnego. Bilans próbny stanowi zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej w celu sprawdzenia przestrzegania zapisu zasady podwójnego zapisu oraz poprawności wartości zapisów.

Rzetelnie, bezbłędnie i na bieżąco

Zgodnie z przepisami ustawy do prowadzenia ksiąg rachunkowych są zobowiązane osoby fizyczne, spółki cywilne i jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie. Warunkiem jest uzyskanie przychodów za rok 2016 w wielkości co najmniej równowartości w walucie polskiej 2 milionów euro. Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z zapisami zawartymi w odpowiednich ustawach jest bardzo czasochłonnym zajęciem, wymagającym dużej dokładności. Szczególnie że zgodnie z obowiązującym prawem księgi rachunkowe powinny być prowadzone w sposób rzetelny, bezbłędny, sprawdzalny oraz bieżący. Powierzenie tego zadania profesjonalistom, którzy mają duże doświadczenie w prowadzeniu tego typu dokumentacji, pozwoli Państwu oszczędzić dużo czasu, pieniędzy i… nerwów. Zapraszamy do kontaktu w celu ustalenia szczegółów usługi.